Läsa data ur Iphone med Itools

I vissa fall som ofta rör t.ex. upplåsning, Icloud upplåsning och liknande så behöver vi ha tillgång till olika data från din Iphone. Det absolut vanligaste är utan tvekan IMEI-numret, men om det gäller att låsa upp någon av de olika sorters Icloud lås som finns just nu så är det andra data vi behöver ha med.

För att kunna låsa upp din Iphone från Icloud låset så behöver vi ha någonting som kallas UDID vilket står för Unique Device ID. Detta går inte att hitta i någon meny i din Iphone och Itunes visar det inte heller. Följande guide visar det enligt oss enklaste sättet att ta fram UDID ur din Iphone med ett program som heter Itools.

Läs mer

Comments are closed.